Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

27-02-2019

 Năm 2018, dù tình hình chung có nhiều khó khăn, nhưng được Đảng ủy và Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo cũng như tạo điều kiện nên hoạt động công đoàn của Trường Đại học Ngoại ngữ vẫn tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích chung của hoạt động công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và của Công đoàn ngành Giáo dục nói chung.

– Tổng số NGNLĐ: 783 người.

– Đánh giá chung về đội ngũ:

+ Công đoàn Trường đã thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đồng thời, Công đoàn Trường đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành. Do đó, tình hình tư tưởng cán bộ luôn ổn định.

+ Đội ngũ NGNLĐ của Nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được về cơ bản yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường.  Cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường luôn yên tâm công tác và có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Nhà nước, của Ngành, của ĐHQGHN và các nhiệm vụ chính trị giao cho đơn vị.

+ Công đoàn luôn chú trọng công tác tham mưu với Nhà trường về các hoạt động và biện pháp đảm bảo quyền lợi người lao động. Nhờ đó, đời sống NGNLĐ không ngừng được nâng cao, mức thu nhập ổn định tăng dần so với năm trước.

+ BCH Công đoàn Trường hoạt động theo quy chế công tác và kế hoạch hoạt động của toàn khóa và từng năm, từng quý và từng tháng. Hàng năm, kế hoạch hoạt động và chương trình công tác được xây dựng đầy đủ, được Đảng ủy nhà trường phê duyệt và sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường.

  1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2018
  2. Đánh giá việc triển khai thực hiện 7 chương trình công tác của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam (CĐGD) khóa XV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ĐHQGHN

Trong năm 2018, trên cơ sở xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, Công đoàn Trường quan tâm chỉ đạo Công đoàn các đơn vị xây dựng cũng như tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ trên cơ sở bám sát việc triển khai thực hiện 7 chương trình công tác của CĐGD Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

1.1. Quan tâm thực hiện các biện pháp góp phần nâng cao đời sống văn hóa của NGNLĐ. Trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, NGNLĐ, luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, NGNLĐ, góp phần tạo môi trường thân thiện, lao động tích cực, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Hội nghị công tác nữ và chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 tổ chức tại Vĩnh Phúc, phối hợp tổ chức và tham gia giải bóng đá ĐHQG, tiếp tục củng cố các câu lạc bộ ZumBa,Yoga, các câu lạc bộ thể thao của cán bộ, người lao động,…

1.2. Công đoàn Trường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các nội dung: Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ Công đoàn; Các chỉ thị, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chương trình, kế hoạch của CĐ GDVN, của CĐ ĐHQGHN; Tuyên truyền thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học; Tuyên truyền chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trường học, xây dựng môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội…, thông qua nhiều hình thức lồng ghép, phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế.

1.3.  Công đoàn Trường  tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công đoàn Trường đã tham gia tích cực vào các Hội thảo, tọa đàm do Hội nghị các CĐ ĐHQG, CĐ ĐH vùng tổ chức, đã hướng dẫn các công đoàn bộ phận/tổ công đoàn tổ chức lồng ghép, phối hợp với chuyên môn tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Sáu (khóa XI), Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của Ngành, đồng thời xây dựng chương trình hành động của đơn vị về “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, tham gia điều chỉnh quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng theo hướng chuẩn hóa, đúng quy hoạch, kế hoạch; bố trí sắp xếp đội ngũ NGNLĐ hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Công đoàn tham mưu, phối hợp với chuyên môn xây dựng chế độ hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định.

1.4. Công đoàn Trường tiếp tục phát huy truyền thống quan tâm quyên góp, ủng hộ giúp đỡ CBVCNLĐ và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: quyên góp ủng hộ các cơ sở giáo dục và các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai 140 triệu đồng, trao tặng 06 trường hợp cán bộ có hoàn cảnh khó khăn 20 triệu đồng. Trong năm học, cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường đã quyên góp thực hiện theo chủ trương và gửi qua CĐ ĐHQGHN 25 triệu đồng ủng hộ các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa.

1.5. Công đoàn Trường thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên. Theo đó, năm 2018 Công đoàn Trường phát triển được 12 công đoàn viên, đảm bảo tỷ lệ công đoàn viên/NGNLĐ đạt 98%.

1.6. Do có nhiều biến động về đội ngũ cán bộ công đoàn (cán bộ đi học, nghỉ hưu) nên hàng năm, Công đoàn Trường đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn do Công đoàn cấp trên triệu tập nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn.

  1. Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, được quan tâm thực hiện tốt. Công đoàn Trường đã tổ chức kịp thời việc thăm hỏi động viên đoàn viên có khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các đợt quyên góp ủng hộ NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo, chủ trương của CĐ ĐHQGHN, quan tâm phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt công tác trợ cấp khó khăn cho NGNLĐ với kinh phí gần 20 triệu đồng/năm học. Công đoàn Trường cũng tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống.

Công đoàn Trường tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường niên cho 516  NGNLĐ (tại Bệnh viện E Hà Nội), tổ chức tốt việc chăm lo cho con em cán bộ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung thu, quan tâm hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ thể thao, tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình tham quan thực tế, tiếp tục thực hiện tốt, chu đáo việc hiếu liên quan đến NGNLĐ,… các hoạt động này góp phần quan trọng tạo khối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận của cán bộ, NGNLĐ trong Nhà trường.

Công đoàn Nhà trường luôn góp phần quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng định mức và điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm học.

  1. Về công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Công đoàn Trường thông qua nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, phối hợp với chuyên môn,  đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động NGNLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chương trình công tác công đoàn của CĐ Ngành, CĐ ĐHQGHN, thực hiện nghiêm túc chỉ thị nhiệm vụ năm học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà giáo, giữ vững kỷ cương, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, nhân rộng điển hình tiên tiến, có tác động sâu sắc đến đội ngũ NGNLĐ.

Công đoàn tích cực tham gia công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam, chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện điều chỉnh quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, đúng quy hoạch, kế hoạch; thực hiện bố trí sắp xếp đội ngũ NGNLĐ hợp lý và phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Cùng với chuyên môn, Công đoàn đã tham gia vào việc đánh giá, lấy thư giới thiệu để thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo Nhà trường.

Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên học tập nâng cao trình độ theo các chuẩn quy định.

  1. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai có chiều sâu, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Công đoàn Trường đã chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, thói quen, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, môi trường thân thiện.

Trong năm học, cùng với chính quyền, công đoàn đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, NGNLĐ Nhà trường; vận động cán bộ, NGNLĐ thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn; thực hiện ngày công, giờ công lao động; đẩy mạnh dân chủ hóa trong trường học, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời làm tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Các cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn”“Quyên góp một ngày lương  giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, đã được thực hiện rộng khắp, kịp thời, đạt kết quả tốt (100% các đơn vị trong Trường tham gia hưởng ứng với số tiền quyên góp được gần 150 triệu đồng).

Công đoàn Nhà trường đã tham mưu với Đảng uỷ và phối hợp với Ban Giám hiệu quan tâm tạo điều kiện để tổ chức may đồng phục cho cán bộ, đoàn viên nhằm thể hiện sự quan tâm về đời sống cũng như kiến tạo, xây dựng hình ảnh đội ngũ, thương hiệu của Nhà trường trong các hoạt động.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 4 SƠN TRẠCH

Thôn Xuân Sơn, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4sontrach.edu.vn