Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nhiều hoạt động thiết thực của Thanh niên

27-02-2019

Năm học 2014-2015 đã đánh dấu những thay đổi quan trọng trong công tác Đoàn, công tác Hội và phong trào thanh niên, sinh viên của Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Minh chứng cho kết quả đó, năm học vừa qua, phong trào tuổi trẻ Nhà trường đã xuất sắc dẫn đầu thi đua công tác Đoàn và công tác Hội của ĐHQGHN

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018

27-02-2019

Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ Khánh Hòa trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XI, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, các mặt công tác của Đoàn.

20 hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2007-2012

27-02-2019

Trong 5 năm vừa qua, các hoạt động do TW Đoàn tổ chức đã có nhiều đổi mới, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thanh niên trên cả nước.

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 4 SƠN TRẠCH

Thôn Xuân Sơn, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4sontrach.edu.vn