Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hoạt động Công đoàn năm 2018 sẽ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm

27-02-2019

Thưa Chủ tịch, với mục tiêu không ngừng nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 9 (khóa XI) đã quyết định chọn chủ đề hoạt động của năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Sau 1 năm triển khai, Chủ tịch có thể cho biết các cấp CĐ đã triển khai hoạt động của chủ đề năm ra sao?

- Chủ tịch Bùi Văn Cường: Để tạo động lực mới trong hoạt động CĐ, thu hút người lao động gia nhập tổ chức CĐ và phát triển tổ chức CĐ Việt Nam trong giai đoạn mới, Hội nghị lần thứ lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn đã quyết định chọn chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn".

tin nhap 20180217205755
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thăm hỏi đời sống, việc làm của CNLĐ Tổng Công ty vận tải Hà Nội

Qua 1 năm triển khai, chương trình đã tạo bước chuyển về nhận thức của cán bộ CĐ trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ), góp phần nâng cao uy tín, vai trò của tổ chức CĐ.

Cụ thể, đến nay, Tổng LĐLĐVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 18 Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ liên quan đến đời sống hằng ngày của đoàn viên, mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ với mức giảm giá từ 5-25% so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, các cấp CĐ ký được 1.139 thỏa thuận với các đối tác, hỗ trợ đoàn viên mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hơn 1,7 triệu đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các doanh nghiệp tham gia các thỏa thuận với tổ chức CĐ với tổng giá trị đoàn viên được hưởng lợi khi tham gia chương trình đạt trên 526 tỷ đồng.

Với mục tiêu thiết thực chăm lo cho đoàn viên, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của CNLĐ về nhà ở, nơi sinh hoạt văn hoá, nhà trẻ... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), Tổng Liên đoàn đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX” mở ra những điều kiện mới để tổ chức CĐ chăm lo cho CNLĐ, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động CĐ và đoàn viên, người lao động.

Theo Đề án đến năm 2020, Tổng Liên đoàn sẽ đầu tư xây dựng 50 thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, CNLĐ tại các KCN-KCX trên toàn quốc gồm: Trên 50.000 căn hộ để ở; 50 siêu thị, nhà trẻ, phòng khám, quầy thuốc, các hạng mục phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của đoàn viên và CNLĐ... từ đó giải quyết các nhu cầu cấp thiết, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

Thưa Chủ tịch, 2018 - năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tổ chức công đoàn Việt Nam, năm đoàn viên CĐ và CNVCLĐ cả nước hướng về Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam. Vậy, hoạt động CĐ năm 2018 sẽ ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ gì?

Chủ tịch Bùi Văn Cường: Năm 2018 sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, năm tổ chức Đại hội CĐ cấp tỉnh, thành phố tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam, năm chuẩn bị cho kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, hoạt động CĐ các cấp tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung tổ chức Đại hội CĐ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII theo đúng Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức 12 sự kiện trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam như: Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ ba; Tháng Công nhân năm 2018, gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi Thi đua ái quốc gắn với 2 hoạt động: Tổng kết chương trình tuyên dương lao động sáng tạo và chương trình Vinh quang Việt Nam- những công trình thế kỷ; hoàn thiện 1 thiết chế CĐ khu công nghiệp; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 về tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước...

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tham mưu tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tiếp tục triển khai chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là nghị quyết hội nghị Trung ương 6 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sau khi được Bộ Chính trị thông qua.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ Việt Nam”. Hoàn thiện thiết chế của CĐ phục vụ đoàn viên, người lao động tại các KCN-KCX theo đúng kế hoạch. Nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động thường xuyên của tổ chức CĐ: Một là, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước; tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ba là xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng trong đoàn viên, CNLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bốn là nâng cao hiệu quả công tác tài chính và kinh tế CĐ theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Năm là tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường sáng kiến, sáng tạo, tạo chuyển biến đột phá của công tác CĐ; hoạt động và phong trào do CĐ tổ chức phải thực sự thiết thực, hiệu quả.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 4 SƠN TRẠCH

Thôn Xuân Sơn, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: th_so4sontrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso4sontrach.edu.vn